Thị trường ảm đạm, Bitcoin lặng sóng

Thị trường ảm đạm, Bitcoin lặng sóng

HÒA BÌNH | Trong khi Bitcoin vật lộn duy trì mức giá trên 10.000 USD thì nhiều tiền ảo khác tăng giảm thất thường, duy trì xu hướng tẻ nhạt trong ngày giao dịch đầu tuần.