Điều chỉnh quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam

Điều chỉnh quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam

Vừa qua, Bộ GTVT đã trình lên Chính phủ điều chỉnh quy hoạch mạng đường bộ cao tốc đến năm 2020 và định hướng tới năm 2030. Theo đó, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhiều tuyến cao tốc được bổ sung vào quy hoạch như cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên...

Từ 1/1/2020 sẽ áp dụng quy định mới về xây dựng tầng lửng, tầng tum

Từ 1/1/2020 sẽ áp dụng quy định mới về xây dựng tầng lửng, tầng tum

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BXD về bổ sung, sửa đổi, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 10/3/2016 về phân cấp công trình xây dựng, hướng dẫn áp dụng trong quản lý đầu tư xây dựng. Từ ngày 1/1/2020, thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành.