Chiến dịch rầm rộ, chiến tích èo uột

Chiến dịch rầm rộ, chiến tích èo uột

Thời gian cuối năm cũng là thời điểm đến hẹn lại lên, ngành nào cũng có chiến dịch, tuần cao điểm, tháng trọng điểm, đợt truy quét... Nhưng điều đáng buồn là cứ hết chiến dịch mọi chuyện...