Giá USD hôm nay 13/11

Giá USD hôm nay 13/11

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.