[Infographic] Thị trường ô tô tháng 10/2019: Tiếp tục tăng nhẹ

.
[Infographic]: Kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019
[Infographic] Thị trường ô tô tháng 9/2019: Bật tăng trở lại
Nguồn: thoibaonganhang.vn