Tiêu tiền kiểu siêu giàu: Mua đồ xa xỉ mà như mua mớ rau ngoài chợ

.
Nguồn: www.24h.com.vn