Mỹ tăng cường nhập khẩu từ Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh thương mại

.
Nguồn: www.24h.com.vn