Gánh hơn 400 nghìn tỷ nợ vay, EVN vẫn lãi ròng gần 20 tỷ/ngày

.
Nguồn: www.24h.com.vn