FLC lại "chơi lớn", lấn sân sang giáo dục, đào tạo cả tiến sĩ, phi công

.
Nguồn: www.24h.com.vn