Các tỷ phú trên thế giới trở thành... tỷ phú từ năm bao nhiêu tuổi?

.
Nguồn: www.24h.com.vn