Biệt thự 99 cửa, có thang máy đầu tiên của đại gia Sài Gòn xưa

.
Nguồn: www.24h.com.vn