TP.HCM sẽ đấu giá thử nghiệm 4 lô đất tại Thủ Thiêm

.

Được biết, các lô đất trên sẽ được đấu giá theo nguyên tắc đấu giá từng lô đất nhằm rút kinh nghiệm tổ chức đấu giá đối với các lô đất còn lại theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất đảm nhiệm vai trò đơn vị tổ chức đấu giá. Sở cần chỉ đạo Trung tâm thực hiện đúng, đủ các nội dung, bám sát mốc thời gian như kế hoạch triển khai đấu giá đã nêu để hoàn thành trong năm 2019.

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có nhiệm vụ phối hợp với UBND quận 2 và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các lô đất còn lại để việc đấu giá diễn ra theo đúng quy định.

Trước đó, UBND thành phố cũng đã thống nhất nguyên tắc với Trung tâm Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng Thủ Thiêm về việc đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cụ thể, đơn vị này sẽ thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và bản vẽ tổng mặt bằng tại các lô đất nói trên. Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ đưa ra giá đất khởi điểm để phục vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

đất đấu giá khu thủ thiêm
Một dự án bất động sản đang triển khai hạ tầng tại khu Thủ Thiêm

Liên quan đến dự án Trung tâm tài chính tại hai lô đất ký hiệu 1-7 và 1-11 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP. HCM đã thống nhất tạm thời chưa triển khai việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án này trong thời gian chờ Ban Thường vụ Thành ủy thành phố xem xét thông qua đề án phát triển TP. HCM thành trung tâm tài chính quốc tế.

UBND TP. HCM cũng giao Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm chủ trì, phối hợp các Sở QHKT, Sở TNMT, UBND quận 2 và các sở ngành liên quan báo cáo, xin ý kiến Thường trực UBND TP. HCM thống nhất chủ trương thực hiện. Việc này cần được thực hiện trước khi ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và bản vẽ trong mặt bằng (hoặc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) các lô đất. Trên cơ sở đó sẽ xác định giá khởi điểm phục vụ công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Trong khi đó, Sở KHĐT có nhiệm vụ tổ chức thẩm định, trình duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phức hợp Trung tâm hội nghị triển lãm, khách sạn và thương mại dịch vụ tại 2 lô đất ký hiệu số 1-12 và 1-20 thuộc Khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm dựa trên kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận 2 được duyệt. Trên cơ sở đó sẽ công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo đúng quy định.

Ngoài ra, Sở KHĐT cũng được giao nghiên cứu ý kiến đề xuất của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm; tham mưu, đề xuất UBND TP về phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.

Nguồn: nhadatgiaodich.com