Người dân mua đất nền vẫn tự phát và phong trào

.
Nguồn: www.baoxaydung.com.vn