Khu đô thị mới phía Nam TP Hải Dương: Cửa ngõ mới, vận hội mới

.
Nguồn: www.baoxaydung.com.vn