Góp ý việc triển khai đầu tư xây dựng khu trụ sở Liên cơ quan tỉnh Hòa Bình

.
Nguồn: www.baoxaydung.com.vn