Gặp khó trong nước, dân Hàn Quốc đưa bất động sản Việt Nam vào tầm ngắm

.
Nguồn: www.baoxaydung.com.vn