Doanh nghiệp "ám ảnh" hồi tố: Bất thình lình mất ngay khoản tiền lớn

.
Nguồn: www.baoxaydung.com.vn