Đất làm sân bay Long Thành: Đã “phong tỏa” vẫn bán trao tay

.
Nguồn: www.baoxaydung.com.vn