Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về việc nâng mức cho vay xây dựng nhà ở

.
Nguồn: www.baoxaydung.com.vn