Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu "chống rửa tiền qua kinh doanh bất động sản"

.

>> Chống “rửa tiền” qua BĐS và khoảng trống

Thủ tướng chỉ đạo chống rửa tiền qua bất động sản
Theo phản ánh của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính Online, các văn phòng đăng ký đất đai không tham gia vào việc đăng ký bất động sản sau giao dịch. (Ảnh minh họa: Lê Quân)

Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Tài chính ngày 17/9/2019 có đăng bài viết "Chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống". Nội dung bài viết phản ánh, trách nhiệm của Bộ Xây dựng là báo cáo về rủi ro rửa tiền qua kênh đầu tư kinh doanh bất động sản. Nhiệm vụ này phù hợp với chức năng quản lý của Bộ. Kinh doanh địa ốc bao gồm quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền trên đất. Tuy nhiên, việc đăng ký bất động sản sau giao dịch thực hiện tại văn phòng đăng ký đất đai.

Theo đó, khoảng trống pháp luật ở đây là không có sự tham gia của các văn phòng đăng ký đất đai - nơi thực hiện cuối cùng của đăng ký giao dịch địa ốc, bao gồm cả từ kênh dự án phát triển bất động sản, kênh giao dịch dân sự về nhà đất hiện hữu, có thể thông qua môi giới không chính thức hoặc môi giới chính thức.

Trước phản ánh này, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì với Bộ TN&MT nghiên cứu và xử lý đúng theo thẩm quyền cũng như quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: dothi.net