Không cần đăng tải thông tin với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn?

.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Bùi Vân Anh (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Cho tôi hỏi, gói thầu xây lắp, sửa chữa có giá trị dưới 1 tỷ đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn thì có cần đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả trên trang đấu thầu quốc gia không? Dựa vào văn bản nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm a và Điểm đ, Khoản 1, Điều 8 Luật Đấu thầu quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo đó, đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này phải được đăng tải theo quy định nêu trên.

Nguồn: baodautu.vn