Đấu thầu Cao tốc Bắc-Nam: Doanh nghiệp trong nước nên liên kết lại

.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) liên quan đến đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nêu rõ, ngân sách đang khó khăn, nguồn lực trong nước khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư các dự án BOT giai đoạn trước nên nguồn lực rất hạn chế. Tín dụng ngân hàng đầu tư nhiều dự án BOT nên nhiều doanh nghiệp trong nước có khó khăn về nguồn vốn, tín dụng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thể khẳng định, đây là dự án lớn, trọng điểm cần thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định Chính phủ về đấu thầu, theo ông Thể, hiện đang đấu thấu quốc tế và trong đấu thầu quốc tế đã thuê hai tư vấn nước ngoài lập hồ sơ mời thầu, cho ý kiến về hồ sơ mời thầu, cố gắng thực hiện công tác đấu thầu thu hút được nguồn vốn nước ngoài.

Để tạo lợi thế cho doanh nghiệp trong nước, Bộ trưởng Thể đề nghị nên liên doanh 3 - 4 doanh nghiệp trong nước thành một đơn vị.

“Như thế chúng ta có thể có được tài chính doanh nghiệp bảo đảm 20% theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, hoặc thu xếp các nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn, hoặc doanh nghiệp trong nước có thể liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài vì chúng ta đấu thầu quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều có thể liên doanh, liên kết với nhau", ông Thể gợi ý.

Tôi tin rằng với dự án này, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được. Đáng mừng là, chúng tôi đã bán được 81 hồ sơ, có 34 doanh nghiệp, trong đó có 10 doanh nghiệp nước ngoài, 24 doanh nghiệp trong nước. Tiến độ bán hồ sơ vẫn tiếp tục. Chúng tôi sẽ cố gắng tháng 8 mở thầu để sơ tuyển, doanh nghiệp trong nước cũng hoàn toàn có cơ hội", ông Thể nói.

Nguồn: baodautu.vn