Chống rác thải nhựa, đừng chỉ là kêu gọi

Chống rác thải nhựa, đừng chỉ là kêu gọi

(ĐTTCO)-Thời gian gần đây, phong trào chống rác thải nhựa thực sự đã được xã hội chú ý với hàng loạt cuộc ra quân phát động trên quy mô cả nước cũng như ở các địa phương, hiệp hội, tổ chức đoàn thể. Rác thải nhựa đã là một vấn nạn khủng khiếp, nên nếu chỉ hô hào, kêu gọi mọi người có ý thức thôi chưa đủ, mà cần xây dựng những quy định, chế tài ngăn ngừa cụ thể.